3rd week TEL group 4

3rd week TEL Irene

4th week IEW group pic 2 - Copie

1&2 week Martial B&D 1

1&2 week Martial group outisde martial

1&2 week Martial tai chi 1

3rd week TEL group 1

3rd week TEL group 2